Tấm ốp lam sóng cao PVC

193.000

Kích thước 3000x204x30mm
Màu tấm vân sơn vàng nâu
Số lượng tấm/hộp 8 tấm
Khối lượng 1 tấm 3,6 kg
Khối lượng 1 hộp (cả vỏ) 27,2 kg